Emrah CEYHAN
Mali Müşavir
Emrah CEYHAN
Mali Müşavir

2023 Fatura Düzenleme Sınırı

2023 yılında zorunlu fatura düzenleme sınırını 4.400 TL’dir.
 
Bu tutar ve üzerindeki mal ve hizmet satışları için yazarkasa fişi yeterli olmayıp fatura düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca satışın bu tutarın altında olmasına rağmen müşterinin istemesi halinde de fatura düzenlenmesi zorunludur.
 
Fatura düzenlemeyenlere 2.200 TL’den az olmamak üzere satış tutarının %10’u tutarında özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.
Vergi mükellefi olmayanlara almadıkları her bir fatura için bu cezanın beşte biri kadar (440 TL) özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.
 
Nihai tüketicilere yapılan satışlarda vergiler dahil toplam tutarın 5 Bin TL’yi, vergi mükelleflerine düzenlenenler için 4.400 TL’yi aşması halinde, faturaların kağıt fatura yerine e-arşiv fatura olarak düzenlenmesi gerekmektedir.
 
Nihai tüketicilerin T.C. Kimlik Numarasını paylaşmak istemediği durumlarda, e-Arşiv Faturalarında alıcı hesap numarası alanına “11111111111” girilebilecektir.
 
Kaynak : Türmob